บล็อกของ sothorn

เปลี่ยน runlevel บน CentOS7 ด้วย systemd target

 • Posted on: 21 September 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ต้องการดูว่า ปัจจุบัน runlevel อะไร

$ systemctl get-default
graphical.target

หากต้องการเปลี่ยน runlevel ให้ใช้คำสั่ง

systemctl set-default name.target

โดยที่ name ดูได้จากตารางด้านล่าง

เช่นเปลี่ยนเป็น runlevel3

# systemctl set-default multi-user.target

 

หากต้องการเข้า rescue mode ในขณะที่ทำงานอยู่ ให้ใช้คำสั่ง

# systemctl rescue

 

การเปลี่ยน Runlevel ใน CentOS 7

 • Posted on: 23 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

จาก เดิมที่ CentOS จะเปลี่ยน runlevel ที่ไฟล์ /etc/inittab แต่ใน CentOS7 จะเปลียน runleve ด้วยคำสั่ง ดังตัวอย่าง

เปลี่ยนจาก 5 เป็น 3

ตัวอย่างการติดตั้ง CentOS 7

 • Posted on: 18 July 2014
 • By: sothorn

CentOS 7 กับบางอย่างที่เปลี่ยนไป

 • Posted on: 17 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ผมยังไม่ได้เล่น CentOS 7 เนื่องจากอินเทอร์เน็ต 384k อาศัยอ่านเอาตามเวบต่างๆ เจอความเปลี่ยนแปลงจาก CentOS 6.5 เลยเอามาบันทึกไว้ก่อน

# chkconfig httpd on  --> # systemctl enable httpd.service

# service httpd start --> # systemctl start httpd.service

# service httpd restart --> # systemctl restart httpd.service

 

 

Login ด้วย root บน GNOME Debian 7

 • Posted on: 13 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ส่วนตัวทำงานบนลีนุกซ์ ชอบ Login ด้วย root  เมื่อใช้ Debian 7 ทำงานเป็น Desktop มันไม่อนุญาตให้ Login ด้วย user root ในเมื่อชอบก็ต้องหาทางแก้  เมื่อเรา Login ด้วย user ทั่วไป ก็ใช้คำสั่ง

su -

เมื่อติดตั้ง CentOS 6.5 แล้วไม่เจอฮาร์ดดิสก์

 • Posted on: 10 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

สำหรับคนที่ติดตั้ง Server รุ่นใหม่ๆ แล้ว CentOS ไม่เจอฮาร์ดดิสก์ เป็นเพราะ CentOS ไม่รู้จักการ์ด RAID นั่นเอง ผู้ติดตั้งจำเป็นต้องไปหาดาวน์โหลด Driver ของการ์ด RAID จากเวบไซต์ของผู้ผลิต Server เมื่อได้มาแล้วทำอย่างไรต่อครับ

ในขั้นตอนติดตั้งเมื่อเข้าสู่เมนูการติดตั้ง ให้กด Tab

แล้วพิมพ์ linux dd

การติดตั้ง CentOS 7 step by step screenshots

 • Posted on: 10 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ด้วยความเร็วเน็ต 384k ไม่สามารถดาวน์โหลด CentOS 7 มาเล่นได้ดูของเพื่อนไปก่อน

หน้า