บล็อกของ sothorn

ทำไม CentOS ชื่อไฟล์ CentOS 7.0-1406

 • Posted on: 10 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

CentOS 7.0-1406 introduces a new numbering scheme that we want to
further develop into the life of CentOS-7. The 0 component maps to the
upstream realease, whose code this release is built from. The 1406
component indicates the monthstamp of the code included in the release
( in this case, June 2014 ). By using a monthstamp we are able to
respin and reissue updated media for things like container and cloud
images, that are regularly refreshed, while still retaining a
connection to the base distro version.

CentOS 7.0-1406 DVD

 • Posted on: 10 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

CentOS7 ออกเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคมทีผ่านมา
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้
ไฟล์ ISO ที่มีให้ดาวน์โหลดมีความหมายดังนี้

List of images in this directory
================================

CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso
This DVD image contains all the packages that can be installed using the
installer. This is the recommended image for most users.

มีอะไรใหม่ใน CentOS 7

 • Posted on: 10 July 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

CentOS 7 มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ดังนี้

 • Kernel updated to 3.10.0
 • Support for Linux Containers
 • Open VMware Tools and 3D graphics drivers out of the box
 • OpenJDK-7 as default JDK
 • In Place Upgrade from 6.5 to 7.0 (as already mentioned)

แจกหนังสือ CentOS ฉบับเข้าใจง่าย สำหรับลีนุกซ์มือใหม่

 • Posted on: 1 January 2014
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

      จากประสบการณ์การใช้งานลีนุกซ์มาตั้งแต่ประมาณปี 2540 (Red Hat 5.0) ด้วยตัวผู้เขียนไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ศึกษาและใช้งานลีนุกซ์เพราะความชอบส่วนตัว จึงไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับลีนุกซ์ในระดับลึก แต่จากประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านมา ทั้งการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ และการเป็นวิทยากรสอน ก็ได้เห็นปัญหาของลีนุกซ์มือใหม่ต่อการทำความเข้าใจลีนุกซ์ จึงได้นำมาถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ลีนุกซ์มือใหม่ได้เข้าใจลีนุกซ์ง่ายยิ่งขึ้น

หน้า