บล็อกของ sothorn

เปิดใช้ Clean URL บน Drupal 7 บน CentOS

 • Posted on: 11 May 2011
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

แก้ไขไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf

เดิม

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

เปลี่ยนเป็น

MySQL Replicate ERROR 1201

 • Posted on: 6 May 2011
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ERROR 1201 (HY000): Could not initialize master info structure; more error messages can be found in the MySQL error log

แก้ปัญหาโดยใช้คำสั่ง  mysql>  flush slave;

สิ่งที่ควรทำหลังติดตั้ง Ubuntu 11.04

 • Posted on: 1 May 2011
 • By: sothorn

รวมลิงค์ Ubuntu 11.04 Natty Narwhal

 • Posted on: 28 April 2011
 • By: sothorn

ไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่...

 • Posted on: 18 April 2011
 • By: sothorn

      หลายครั้งครับที่ผมถูกขอช่วยแก้ปัญหา Server จากคนทั่วไปที่ไม่ใช่เพื่อน และไม่เคยรู้จักมาก่อน  ถ้าช่วยได้ผมก็ช่วยไม่เคยปฏิเสธ  แต่ด้วยเหตุที่ว่าอีกฝ่ายก็ไม่ชำนาญลีนุกซ์ มาดู Server ด้วยเหตุจำเป็น  ด้วยเหตุแบบนี้ขอช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับ แต่ถ้าถึงขั้นสุ่มเสี่ยงที่ข้อมูลหาย ก็ขอไม่ช่วยต่อนะครับ ไม่ได้ใจจืดใจดำแต่อย่างใด เพราะเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นผมก็โดนเต็มๆ

การติดตั้ง Gnome3 บน Ubuntu 11.04 และ 10.10

 • Posted on: 12 April 2011
 • By: sothorn

ติดตั้ง Gnome3 บน ubuntu 11.04

sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install gnome-shell

หน้า