การตั้งค่าต่างๆ บน CentOS 7

  • Posted on: 21 September 2014
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

เช่น hostname locale date time ฯลฯ

ความคิดเห็น

ดูไปแล้ว มันก็ทำให้เป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับ คล้ายๆ คำสั่งบนพวกอุปกรณ์ network เข้าไปทุกที