เชิญดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง LearnSquare บน CentOS 6.2

  • Posted on: 4 June 2012
  • By: sothorn

      LearnSquare (http://www.learnsquare.com) คือระบบ e-Learning ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาส ทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ฟรี พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์และลินุกซ์ ใช้งานง่ายและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดตามแนวทางของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส โดยยึดหลักการพัฒนาตามมาตรฐานของ e-Learning สากล 
ที่มา : http://wiki.opentle.org/LearnSquare

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง LearnSquare บน CentOS 6.2 คลิกที่นี่

ความคิดเห็น

ขอบคุณครับ