ทดสอบตัวเองกับคำถาม 15 ข้อ เกี่ยวกับลีนุกซ์ (2)

ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ฮ่าๆ