แจกหนังสือ CentOS ฉบับเข้าใจง่าย สำหรับลีนุกซ์มือใหม่

  • Posted on: 1 January 2014
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

      จากประสบการณ์การใช้งานลีนุกซ์มาตั้งแต่ประมาณปี 2540 (Red Hat 5.0) ด้วยตัวผู้เขียนไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ศึกษาและใช้งานลีนุกซ์เพราะความชอบส่วนตัว จึงไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับลีนุกซ์ในระดับลึก แต่จากประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านมา ทั้งการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ และการเป็นวิทยากรสอน ก็ได้เห็นปัญหาของลีนุกซ์มือใหม่ต่อการทำความเข้าใจลีนุกซ์ จึงได้นำมาถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ลีนุกซ์มือใหม่ได้เข้าใจลีนุกซ์ง่ายยิ่งขึ้น

      จากที่เคยเขียนหนังสือเป็นคู่มืออบรมมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคู่มือ CentOS 5 แล้วนำมาให้ดาวน์โหลดก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ต่อมาเพื่อนได้แนะนำให้เขียนภาษา Latex เมื่อทดลองเขียนก็พบว่าถูกใจมาก จึงมีความคิดที่จะปรับปรุงหนังสือเล่มเก่านำมาเขียนใหม่โดยใช้ Latex  ในการทำหนังสือเล่มนี้ผมใช้โปรแกรม Kile ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเขียนภาษา Latex  xetex  จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหนังสือเล่มเก่าที่เคยให้ดาวน์โหลด แต่ในเล่มนี้จะไม่เขียนการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์
เนื่องจากว่าปัจจุบันสามารถค้นหาการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอยู่เยอะ
อีกอย่างผู้เขียนเองปัจจุบันทำสวน  ไม่ได้คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เหมือนแต่ก่อน ซึ่งถ้านำเสนอไปอาจเกิดความผิดพลาดได้

สำหรับหนังสือเล่มนี้นำไปแจกจ่ายได้ตาม สัญญาอนุญาตเป็นแบบ  Creative Commons  (CC-BY-NC-SA)

ดาวน์โหลด 1

 

ความคิดเห็น

ขอบคุณอย่างมากมาย ที่ได้ทำวิทยาทานความรู้ ขอให้ประสพแต่ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอบคุณมากนะคะSmile

ขอบคุณมากครับ ค่อยเห็นแนวทางหน่อยครับเพิ่งจะหันมาใช้linuxครับไม่มีความรู้เลยแต่ใช้แล้วก็ชอบ