การติดตั้ง CentOS 7 step by step screenshots

  • Posted on: 10 July 2014
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ด้วยความเร็วเน็ต 384k ไม่สามารถดาวน์โหลด CentOS 7 มาเล่นได้ดูของเพื่อนไปก่อน