ทดสอบตัวเองกับคำถาม 15 ข้อ เกี่ยวกับลีนุกซ์ (2)

ติดรหัสผ่านไดเรกทอรี่ด้วย cryptkeeper

   หากต้องการให้ ไดเรกทอรี่ หรือ Folder ติรหัสผ่านสามารถทำได้โดยการติดตั้ง Cryptkeeper ดังลิงค์

http://xmodulo.com/2013/08/how-to-password-protect-folder-on-linux.html

สแกนพอร์ตด้วย Nmap GUI

ปกติอเราสแกนพอร์ตคำสั่ง nmap

หากต้องการใช้แบบ GUI

บน Debian ให้ติดตั้ง zenmap

CentOS ให้ติดตั้ง nmap-frontend

ทดสอบตัวเองกับคำถาม 15 ข้อ เกี่ยวกับลีนุกซ์

ความรู้เบื้องต้น routing

Keyword: 

routing คืออะไร เมื่อเราใช้คำสั่ง netstat -rn จะแปลความหมายได้อย่างไร ติดตามได้จาก

http://www.itworld.com/networking/367760/unix-getting-here-there-routing-basics 

หน้า