10 อันดับโปรแกรม ที่ดาวนน์โหลดใน Ubuntu เมื่อเดือนกรกฎาคม 2013


Top 10 paid apps:

1. Filebot
2. MC-Launcher
3. Quick ‘n Easy Web Builder
4. Fluendo DVD Player
5. Spindl
6. UberWriter
7. Bastion
8. Drawers
9. Braid
10. Linux Format Magazine – Issue 173

Top 10 free apps:

เชิญดาวน์โหลดการติดตั้ง CentOS 6.4 และ Yii Framework

  • Posted on: 15 July 2013
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่

 

Firefox OS Demo

  • Posted on: 2 July 2013
  • By: sothorn

Mozilla and Partners Prepare to Launch First Firefox OS Smartphones!

ที่มา : http://blog.mozilla.org/blog/2013/07/01/mozilla-and-partners-prepare-to-launch-first-firefox-os-smartphones/

เวบไซต์ : http://www.mozilla.org/en-US/firefox/os/

 

ติดตั้ง MariaDB 5.5 บน Debian และ Ubuntu

  • Posted on: 20 June 2013
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 
Keyword: 

Here are the commands to run to add MariaDB to your Ubuntu system:

sudo apt-get install software-properties-common sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db sudo add-apt-repository 'deb http://mirrors.scie.in/mariadb/repo/5.5/ubuntu raring main'

Once the key is imported and the repository added you can install MariaDB with:

Understanding Linux CPU Load - when should you be worried?

  • Posted on: 24 May 2013
  • By: sothorn
หมวดหมู่: 

อธิบาย Load averages ไว้ดีมากๆ

http://blog.scoutapp.com/articles/2009/07/31/understanding-load-averages

หน้า