รัน thaiWitter แล้ว error Couldn't load XPCOM

 • Posted on: 21 November 2011
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

root@sothorn:/data/Download/thaiWitter# ./thaiWitter
Couldn't load XPCOM.

แก้ปัญหาโดย

ใช้งาน Chromium Browser ด้วย User root

 • Posted on: 21 November 2011
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

   ส่วนตัวใช้ Ubuntu Desktop  Login ด้วย root ตลอด เพราะเห็นว่าก็ใช้เครื่องอยู่คนเดียว Desktop ไม่ใช่ Server ก็ไม่น่าจะทำอะไรพลาดด้วย user root  แต่เหตุผลที่แท้จริงคือ ขี้เกียจ sudo  ต่อมาก็มีโปรแกรมหลายตัวที่บ้าจี้ไม่ยอมให้รันด้วย user  root เช่น Chromium Browser และ VLC  ก็อยากรันด้วย root น่ะจะทำไม ก็ต้องหาใน Google ครับ ค้นเจอมาหลายวิธี  แต่วิธีนี้  "เอาอยู่"  ก็เลยบันทึกลิงค์ไว้กันลืม

ติดตั้ง flashplayer 64 bit บน Ubuntu 11.10

 • Posted on: 21 September 2011
 • By: sothorn

   Ubuntu 11.10 (64 bit) ยังมีปัญหาในการติดตั้ง flashplayer  ติดตั้งไม่ผ่านครับ ก็เลยต้องพึ่ง google  ก็ติดตั้งได้เรียบร้อย ตามลิงค์นี้ครับ http://www.liberiangeek.net/2011/08/install-adobe-flash-player-11-64-bit-in-ubuntu-11-0411-10/

การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 • Posted on: 11 September 2011
 • By: sothorn

NECTEC ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมประลองฝีมือ วัดทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)
ในเวที "การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 "
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 29 กันยายน

เมื่อ CentOS 6 ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของ root ด้วย run level 1

 • Posted on: 30 August 2011
 • By: sothorn
หมวดหมู่: 

  แปลกใจมากครับ CentOS 6 ไม่สามารถแก้รหัสผ่านด้วย run level 1 ค้นไปค้นมาเจอลิงค์นี้เก็บไว้เป็นบันทึกกันลืม http://wiki.centos.org/TipsAndTricks/ResetRootPassword

ทดลอง

CentOS 6 การพาร์ติชันที่เปลี่ยนไป

 • Posted on: 25 August 2011
 • By: sothorn

   เท่าที่ได้ทดลองติดตั้ง CentOS 6 ในส่วนของการแบ่งพาร์ติชันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือ พาร์ติชัน /boot กับ Swap  โดยที่ CentOS 5.6 ขนาดพาร์ติชัน /boot = 100 MB ส่วน swap ก็ สองเท่าของ RAM แต่ถ้า RAM = > 4GB ให้ +2 แต่พอมาเป็น CentOS 6 สิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

หน้า